Choosing your services and contact us

 

LEASED LINE

 

1900 PREFIX

LANDLINE 777

MOBILE SERVICES 087

Indochina Telecom launches telecom services at Bitexco Financial Tower

View more

FAQ

1 What is the SIP?
Điện thoại SIP giống như Điện thoại VoIP hoặc điện thoại mềm. Đây là các điện thoại cho phép thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng công nghệ VoIP(giao thức truyền giọng nói qua Internet). Có hai loại điện thoại SIP. Loại thứ nhất là điện thoại SIP chạy trên phần cứng giống như điện thoại để bàn nhưng có thể nhận và thực hiện các cuộc gọi qua internet thay vì hệ thống PSTN truyền thống. Điện thoại SIP cũng có thể chạy trên phần mềm. Các tùy chọn này cho phép mọi máy tính được sử dụng như điện thoại qua tai nghe có micrô và/hoặc card âm thanh. Ngoài ra, cần phải kết nối băng thông rộng và kết nối với nhà cung cấp VOIP hoặc máy chủ SIP.
2 What is the VoiP?
VoIP (Voice over Internet Protocol) có tín hiệu âm thanh analog từ điện thoại của bạn và biến chúng thành dữ liệu kỹ thuật số, và chuyển chúng qua Internet. VoIP hoạt động giống như một điện thoại thông thường, nhưng thay vì sử dụng hệ thống dây điện của công ty điện thoại analog cũ,đầu tư hạ tầng chi phí cao sẽ được thành thế bằng các tuyến đường VoIP cuộc gọi điện thoại của bạn trực tiếp đến điện thoại của bạn bằng cách sử dụng kết nối internet tốc độ cao của bạn. Có gì thay đổi đó là bạn không phải trả một hóa đơn lớn để sử dụng dây điện của công ty điện thoại.

Singapore’s Prime Minister Lee Hsien Loong and his spouse visit Bitexco Financial Tower

The reason why you choose Indochina Telecom.

141_eng-2

Security

145_eng-1

Stability

58_eng

Support 24/7

115_eng

Optimal Solution

Partners and Customers